Mentor Mentee Programı

Mentor Mentee Programı

Mentor Mentee Programı, IEEE Öğrenci Üyeleri ile sektörde yer edinmiş Genç Profesyonelleri, ilgi duydukları teknik veya teknik olmayan konularda bir araya getiren ve kariyer yolculuklarında birlikte paylaşma, öğrenme ve gelişme fırsatı sunan bir programdır.

Teknik veya teknik olmayan herhangi bir spesifik alanda çalışmalar yürütmüş, tecrübeler edinmiş ve kazandığı tecrübeleri aynı spesifik alanda kariyer gelişimi hedefleyen bir mentee ile paylaşmaya hazır, iletişimi güçlü ve birlikte öğrenmeye açık kişiler mentor olabilir.

Teknik veya teknik olmayan herhangi bir spesifik alanda kariyer hedefi bulunan, bu hedef doğrultusunda çalışmalar yapmak isteyen ve aynı alanda yol gösterici bir tecrübeye ihtiyaç duyan, araştırmaya hazır, iletişimi güçlü ve birlikte öğrenmeye açık kişiler mentee olabilir.

Mentor Mentee Programı, IEEE Genç Profesyoneller Türkiye’nin organize ettiği her program ve proje gibi katılımı ücretsiz bir uygulamadır.

Mentor Mentee Programı kişilere belirli bir konu ve alan özelinde değil kendi talep ettikleri ve alanlarda aynı alanda çalışmak isteyen doğru kişilerle eşleşmeler sunarak birlikte çalışma fırsatı sağlar.

Mentor Mentee Programı Mentorink platformu üzerinden yönetilmektedir. www.mentorink.com/ieee-turkiye/home web sitesi üzerinden profilinizi oluşturup başvuru yapilabilirsiniz.

Evet, yapabilirsin! Geçtiğimiz sene başvurun sonucunda eşleşmiş veya eşleşmemiş olabilirsin. Bu durumlar bu seneki başvurunu olumlu veya olumsuz şekilde etkilemeyecektir.